Roze Huis gaat in het rood

De holebi-organisatie Het Roze Huis heeft een huurachterstal van net geen 40.000 euro bij de stad Antwerpen. Het Antwerpse schepen-

college heeft de vereniging een afbetalingsplan opgelegd.

Het Roze Huis huurt het stadspand Den Draak aan de Draakplaats van het Antwerpse vastgoedbedrijf Vespa. De organisatie trok er in 1998 in, met een huurcontract tot juli 2008. De eerste vijf jaar moest de huurder niets betalen. Het pand werd door de organisatie op eigen kracht gerenoveerd. Vanaf het zesde jaar betaalde Het Roze Huis 1.500 euro huur, jaarlijks indexeerbaar. Bij het bepalen van de huur werd rekening gehouden met de huidige waarde van het pand in de wijk. Die regeling was voor de holebi-organisatie onbetaalbaar.

Afbetalingsplan

Van augustus 2004 tot op vandaag betaalde Het Roze Huis geen huur. Het Antwerpse schepencollege stelt nu een afbetalingsplan voor. Zo moet de helft van de 39.984 euro huurachterstal voor december 2008 worden betaald. De tweede schijf wordt gespreid over een termijn van zes jaar. Als Het Roze Huis niet betaalt, wordt de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden.

De voorzitter van Het Roze Huis Sven Pichal is blij dat er een nieuwe regeling is. “Het zal wel even moeilijk worden om het nodige geld te vinden”, zegt Pichal. “Ik hoop onder meer op een structurele samenwerking met de stad Antwerpen en de provincie. Mogelijk gaan we benefiets organiseren. De afgelopen vier jaar was er door onze huur-achterstal bijna geen samenwerking met de stad Antwerpen. Met het akkoord rond de huur hopen we nauw samen te werken rond bijvoorbeeld het Antwerpse diversiteitsplan.”

Aanmaningen

In 2006 werd de stad Antwerpen nog geconfronteerd met vijf miljoen euro aan achterstallige huurgelden. “De achterstallige huren zijn voor 97 procent weggewerkt”, zegt Hella Rogiers van Vespa.

“Het is zeer uitzonderlijk dat vzw’s niet tijdig hun huur betalen. Het Roze Huis vormt echt een uitzondering. Ook de andere huurovereenkomsten worden voor 90 procent correct nageleefd. De nodige aanmaningen betaalt iedereen. We ondervinden slechts in 2 à 3 procent van de gevallen problemen met het innen van de huur. Meestal door overlijdens of faillissementen.”

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio