Overgewicht is niet zo ongezond als iedereen denkt

Jaren werd verteld dat overgewicht ongezond en levensbedreigend is. "Fout", zeggen buitenlandse artsen nu. Personen met zogenaamd overgewicht zouden zelfs een lager sterfterisico hebben dan personen met een normale BMI.

fbaeten

Begin dit jaar verhieven een Amerikaanse en een Engelse arts in British Medical Journal hun stem tegen de alomtegenwoordige alarmberichten over zwaarlijvigheid. Verschillende auteurs vallen hen in andere tijdschriften bij.

Redenen

Het verband tussen overgewicht en een verhoogd risico van cardiovasculaire ziekten wordt algemeen aanvaard. Maar de sterfte door cardiovasculaire ziekten is tijdens de laatste decennia gevoelig afgenomen door het gecombineerde effect van betere behandelingen, minder roken en een betere voedingstoestand, zegt de Huisarts.

Zwaarlijvigheid

Gebleken is dat overgewicht bij ziekte een betere prognose tot stand brengt dan een normaal gewicht. Sterfte door hart- en vaatziekten procentueel eigenlijk lager is bij mensen met overgewicht of lichte zwaarlijvigheid. Ook bij mensen met ademhalingsproblemen ligt het sterftecijfer bij zware mensen laag. Recent onderzoek wees ook uit dat een toegenomen BMI gepaard gaat met lagere kansen op zelfmoord.

Nu in het nieuws