Geen limiet op aantal ingestuurde boeken voor Gouden Uil

Er komt toch geen limiet op het aantal boeken dat een uitgeverij mag insturen naar de organisatie van de Gouden Uil. Eind juli kondigde de vereniging nog een limiet aan. Deze was volgens hen noodzakelijk om de kwaliteit van het werk van de jury te waarborgen.

mgeysmans

Toen de literatuurorganisatie eind juli een limiet aankondigde, vreesden vele jonge schrijvers dat ze niet langer een eerlijke kans maakten op de Gouden Uil. Geen enkele uitgever gaf daarom gehoor aan de oproep. Het vennootschap rondom de Gouden Uil zoekt nu naar interne oplossingen, en heft de beperking op.

De Gouden Uil kondigde aan de werking van de jury grondig te vernieuwen. Zo zal de voorzitter aangesteld worden voor twee jaar, en zal hij of zij actief meewerken bij het bepalen van de winnaar

.

Nu in het nieuws