Eén op de drie scholieren pleegt geweld

Eén op de drie leerlingen van het eerste en tweede middelbaar in de Antwerpse scholen heeft het voorbije jaar iemand geslagen. Slechts 34% pleegde nog nooit een misdrijf. En één op de vijf van wie dat wel deed, begon al voor zijn tiende met criminele feiten. 5,9% pleegde geweld in groep, maar bij allochtone jongens loopt dit percentage op tot 12,6%. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Gentse criminoloog Lieven Pauwels.

John De Wit

Pauwels ondervroeg 3.281 leerlingen in 23 scholen in de stad Antwerpen. De resultaten staan in het vakblad Panopticon.

Tachtig procent van de ondervraagden kwam uit Antwerpen zelf. Twee op de drie had nog niet moeten blijven zitten, 29% had één jaar vertraging en 4,8 meer. De grote hoop, 75,7% was tussen 12 en 14 jaar, de rest was ouder. Bij 48% was minstens één van de ouders immigrant. Maar 85% woonde bij beide ouders.

Wat stelde Pauwels vast?

* Van de ondervraagden heeft amper 53% het voorbije jaar géén misdrijf gepleegd. Als je hun hele leven bekijkt, dan is een derde nog maagdelijk misdaadvrij.

* Opmerkelijk is het hoge percentage voor geweldsmisdrijven: een derde van deze tieners heeft het voorbije jaar iemand geslagen. Daarbij tellen broertjes en zusjes niet mee en de slagen moeten een minimale ernst hebben.

Een vijfde van deze jonge scholieren heeft gevochten buiten de school. Bovendien heeft 8,9% iemand bedreigd op straat. In vergelijking met andere soortgelijke studies liggen deze geweldspercentages "opmerkelijk hoog", aldus Pauwels.

* De top-5 van de misdrijven ziet er als volgt uit: opzettelijk slaan: 29,1% (36,6% bij de jongens); vechten buiten school: 19,5% (27,5% bij de jongens); winkeldiefstal: 17,5% (20,1% bij de jongens); graffiti: 15,2% (15,5% bij de jongens); vandalisme: 13% (18,7% bij de jongens).

* Liefst twintig procent van de criminele jongeren begint al voor zijn tiende. Bij de winkeldieven is dit percentage zelfs 32%, bij de jongeren die anderen slaan 27%.

Steaming

* Meisjes scoren voor alle misdrijven doorgaans de helft lager dan jongens, maar graffiti spuiten doen beide geslachten even veel.

* Gemiddeld pleegt een criminele scholier drie misdrijven per jaar. Ongeveer een derde van de jonge boefjes pleegde tijdens het jaar dat aan de studie vooraf ging 'slechts' één feit.

Maar 16% van wie zegde iemand te hebben geslagen deed dat het voorbije jaar meer dan tien keer en 9,8% van wie buiten de school vocht, deed dat het voorbije jaar eveneens meer dan tien keer.

* 5,9% van al deze scholieren tussen 12 en 14 jaar is betrokken bij geweld in groep. Voor meisjes is er geen verschil tussen allochtone en autochtone meisjes. Ze vertegenwoordigen telkens 3,6%. Maar bij de jongens is het verschil spectaculair. Terwijl 'slechts' 4,2% van de autochtone jongens (met inbegrip van de jongens van binnen de Europese Unie) zegt geweld in groep te plegen, doet 12,6% van de allochtone jongens van buiten de Europese Unie dat.

Pauwels beklemtoont dat de een deel van dit verschil verklaard wordt door de verschillen in levensstijl van beide groepen. Rondhanggedrag is daarbij doorslaggevend. Als je daarmee rekening houdt, dan blijft het verschil tussen autochtone en allochtone jongens bestaan, maar het wordt wel kleiner. Pauwels zegt dat men in Nederland en Duitsland tot soortgelijke bevindingen kwam.

Het gaat om een studie dit tot stand kwam door zelfrapportage. De leerlingen geven zelf op welk misdrijf ze plegen. Dat kan kleine vertekeningen geven, maar wel in beide richtingen. Enerzijds zullen sommige ondervraagden misschien bepaalde feiten verzwijgen uit vrees voor straf, anderzijds zullen sommige pubers nu net hun crimineel aandeel opkloppen om stoer te doen.

In ieder geval geeft het onderzoek een indicatie van de ernst van de problematiek in een grootstad. Want deze cijfers kunnen niet worden veralgemeend naar heel Vlaanderen. Het is duidelijk dat de jeugdbeschermingswet voorbijgestreefd is. Een wet die het pas vanaf 16 jaar - in uitzonderlijke gevallen dan nog - mogelijk maakt om een minderjarige te straffen, terwijl nu al 20% van de criminele minderjarigen zijn carrière start voor hij tien jaar is, is hopeloos uit de tijd.

Vastgoed

Jobs in de regio