Extra steun voor ouders die gehandicapt kind thuis verzorgen

Wie in de toekomst in totaal 30 dagen op jaarbasis (niet meer aaneensluitend) zorg draagt voor een persoon die doorgaans in een gehandicaptenvoorziening verblijft, zal daarvoor een uitkering van 125 euro ontvangen. Elke persoon met een handicap die door de familie meer dan 100 dagen verzorgd wordt, zal 250 euro krijgen.

ssimons

Vanaf 1 september is dit ministerieel besluit van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Steven Vanackere in werking getreden. De maatregel betekent een extra ondersteuning voor de vele ouders van zwaar gehandicapte kinderen die intensief gedurende korte periodes zorg dragen voor hun kinderen.

2.100 mensen komen in aanmerking voor de maatregel.it ministerieel besluit kadert in een pakket van maatregelen die minister Vanackere dit jaar al heeft genomen ter ondersteuning van de mantelzorg. Zo krijgen zorgbehoevenden die thuis worden verzorgd al vanaf 1 juli van dit jaar 125 euro uitkering toegekend voor mantel- en thuiszorg.

MEER OVER Steven Vanackere

Nu in het nieuws