Socialistische vakbond eist vierdagenwerkweek

Een 38-uren werkweek verdeeld over vier dagen, zonder loonsverlies. Dat is een van de stevige eisen die de socialistische vakbond ABVV ter tafel zal leggen tijdens het sociaal overleg over lonen en arbeidsvoorwaarden.

jrosquin

Volgens ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw biedt een vierdagenweek heel wat voordelen. Er zal minder verkeer op de baan zijn, de nood aan kinderopvang zal verminderen en ouders zullen meer tijd met het gezin kunnen doorbrengen.

Een andere noodzaak voor het ABVV is het herstel van de koopkracht van de werknemers. Dat kan gebeuren door de brutolonen en de verplaatsingskosten omhoog te trekken.

Of dat er ook door komt is nog maar zeer de vraag. Vicegouverneur van de Nationale bank Luc Coene stelt dat er geen budgettaire ruimte is om de brutolonen te verhogen. Hij spiegelt immers het negatieve beeld van een begrotingstekort van 3,5 miljard euro voor.

Nu in het nieuws