Verhofstadt III stuurde extra militairen naar Afghanistan

Worden er nu al dan niet Belgische grondtroepen ingezet in Afghanistan? Generaal-majoor Eddy Testelmans, het hoofd van de landmacht, zei alvast in de kranten van de

Corelio

-groep dat hij daar voorstander van is. Nu blijkt dat er begin dit jaar binnen het leger al werd beslist om 60 extra militairen naar het probleemgebied te zenden.

jrosquin

De beslissing om 60 tot 70 extra militairen naar het noorden van Afghanistan te sturen om plaatselijke soldaten op te leiden, werd al genomen in februari onder de tijdelijke regering-Verhofstadt III. Die beslissing moest enkel nog in de praktijk worden omgezet.

Nochtans houden zowel het kabinet van minister De Crem als dat van premier Leterme de lippen stijf op elkaar en willen zij het bericht niet bevestigen.

Patrouilleren

In tegenstelling tot generaal-majoor Testelmans wil premier Leterme (voorlopig) niet weten van troepen die naar gevechtszones worden gestuurd. Diens idee is om Belgische soldaten mee te laten patrouilleren met Afghaanse militairen.

België heeft sinds kort eigen soldaten in Afghanistan, maar zij staan enkel in voor de veiligheid van de luchthaven van Kaboel. Zij komen dus nooit in gevarenzones terecht.

Generaal-majoor Testelmans brengt momenteel samen met minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) een bezoek aan de troepen in Afghanistan. De minister heeft zich tot dusver altijd tegen Belgische grondtroepen in het zuiden van Afghanistan gekant.

Politieke spelletjes

De vorige minister van Defensie, André Flahaut (PS) heeft zo zijn bedenkingen bij de plotse opmerking van de legercommandant. Hij denkt dat de beslissing al lang werd genomen en ziet er politieke spelletjes in om de mensen aan het idee van grondtroepen te doen wennen.

Flahaut meent dat de NAVO constant vraagt om extra grondtroepen. Daarom moet België daar nog niet op ingaan, stelt hij.

MEER OVER Afghanistan

Nu in het nieuws