Niel leidt kinderen veilig naar school

Niel steekt dit jaar een extra tandje bij om het schoolverkeer veilig te laten verlopen. Schepen van Onderwijs Jim Deridder (sp.a) streeft ernaar om meer leerlingen van de lagere scholen te voet of met de fiets naar school te laten komen.

jvandermosten

Na een oproep van Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) heeft Niel de laatste vakantieweek de fietspaden een extra veegbeurt gegeven. Bovendien neemt de gemeente deel aan de actie ’Veilig schoolbegin 2008’ van de politie van zone Rupel.

Aanwezigheid

“Tijdens de eerste dagen van het schooljaar zullen wijkinspecteurs duidelijk in het straatbeeld aanwezig zijn aan de scholen en schoolomgeving”, verduidelijkt schepen Deridder.

“Extra aandacht gaat naar foutparkeerders in de onmiddellijke omgeving van de scholen, het gebruik van de oversteekplaatsen, het dragen van de veiligheidsgordel en het correcte gebruik van kinderzitjes. De eerste week wordt de nadruk gelegd op preventie, daarna zal de politie controles blijven uitvoeren en indien nodig processen- verbaal opstellen.”

Schoolroutekaart

De leerlingen van de tweede en derde graad van de lagere scholen krijgen in de loop van september een schoolroutekaart.

“Op die kaart staan de gevaarlijke punten aangeduid”, aldus Deridder. “Ouders en leerlingen kunnen ook zien waar er gemachtigde opzichters zijn en welke routes worden aanbevolen om zo veilig mogelijk op school te raken.”

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio