400.000 jaar oude mammoetschedel gevonden

In het zuiden van Frankrijk hebben onderzoekers een "uiterst zeldzame" gefossiliseerde mammoetschedel gevonden. De ontdekking kan een licht werpen op de evolutie van de enorme voorhistorische dieren.

ssimons

Volgens paleontologen Frederic Lacombat en Dick Mol is de schedel goed bewaard gebleven. Het fossiel zou afkomstig zijn van een steppemammoet (Mammuthus trogontherii), die zo'n 3,7 meter groot was en 400.000 jaar geleden leefde. Het dier zou op 35-jarige leeftijd gestorven zijn.

De vondst helpt de overgangsfase tussen een oudere mammoetsoort en een recentere soort weer te geven. Over hoe deze evolutie verliep, is tot nu toe weinig geweten.

Het onderzoeksteam wil de schedel (foto BBC) nu uitgraven en overbrengen naar het Crozatier museum in het nabijgelegen Le Puy-en-Velay.