Boetes en facturen blijven steeds vaker onbetaald liggen

Facturen voor telefoon, gas, elektriciteit, water en zelfs het ziekenhuis maar ook verkeersboetes blijven steeds vaker onbetaald.

ghouben

Dat blijkt uit het jaarverslag van het Antwerpse hof van beroep. Het aantal gerechtelijke procedures tegen wanbetalers neemt toe. Dat is ook het geval met het aantal uitgesproken rijverboden ter vervanging van een verkeersboete.

Vararming?

Volgens procureur-generaal Yves Liégeois wijst dit ofwel op een verarming van de bevolking ofwel op een verschuiving van de prioriteiten bij het betalen van schulden.

Nutsbedrijven en ziekenhuizen proberen hun facturen dan ook steeds vaker te innen via gerechtelijke procedures. In 2006 werden bij de vrederechters 81.166 zaken ingeleid, dat aantal steeg in 2007 tot 82.660 nieuwe dossiers.