Ministers ondertekenen charter voor jeugd, natuur en bos

Minister van Jeugd Bert Anciaux en minister van Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits hebben maandag het charter voor jeugd, natuur en bos ondertekend. Daarin scharen de partners zich achter de doelstelling om meer kansen te creëren voor speelruimte voor kinderen en jongeren in de natuur.

ssimons

De beschikbare groene plekjes in Vlaanderen zijn immers schaars en ongelijk verdeeld over de provincies. Het aanbod is soms onvoldoende voor onze jeugd, die vaak nood heeft aan ruimte om zich in uit te leven.

Minister Crevits trekt voor 2008 1,5 miljoen euro uit voor projecten met kindvriendelijke groene ruimte. Vele beheerders van bos- en natuurgebieden stellen vaak met veel idealisme hun terreinen open voor de jeugd. Getuige hiervan zijn de meer dan 410 officiële speelzones in bossen en natuurreservaten.

Cruciaal

Vlaams minister van Jeugd Bert Anciaux is verheugd over de ondertekening van het charter voor jeugd, natuur en bos. Het in het charter vooropgestelde partnerschap past volledig in de beleidsprioriteit Jeugdruimte zoals ook naar voor geschoven in het Vlaams jeugdbeleidsplan.

“Willen we met ruimte creëren voor kinderen en jongeren, dan moeten de betrokken beleidsdomeinen goed samenwerken”, zegt Bert Anciaux. “Spelen in het groen waarbij jeugd de natuur ongedwongen leert kennen en waarderen, is van cruciaal belang. De samenwerking vandaag vastgelegd met minister Crevits en alle natuur- en jeugdpartners is een garantie voor meer bespeelbare publieke groene ruimte.”

MEER OVER Bert Anciaux