Werkgever mag e-mails werknemers controleren

De werkgever mag de e-mails en de gsm-gesprekken van werknemers controleren op basis van de Arbeidsovereenkomstenwet, zelfs zonder toestemming van de werknemer. Dat zegde de Gentse substituut-generaal Peter Waterschoot maandag bij de opening van het gerechtelijk jaar in Gent.

ssimons

De werknemer moet immers weten dat controles op de manier waarop hij het informaticamateriaal van zijn werkgever gebruikt (en dus op e-mails en gsm-verkeer ) mogelijk zijn, hij moet artikel 17 van de Arbeidsovereenkomstenwet kennen, zijn privacy is niet absoluut.

Maar Waterschoot gaf toe dat de bestaande wetgeving gaten bevat en erg verschillend wordt toegepast. In Oost- en West-Vlaanderen deelt het Arbeidshof de mening van Waterschoot, in Brabant niet, in Antwerpen en Limburg velt het Arbeidshof arresten die elkaar tegenspreken.

De substituut-generaal betreurde dat de wetgever steeds meer werkt met wetten die algemene beginselen bevatten. Dit soort wetten kan overal anders worden toegepast, terwijl het arbeidsrecht behoefte heeft aan duidelijke wetten. Het Hof van Cassatie zal de knoop moeten doorhakken.

Waterschoot stelde verder nog dat ontslag van een werknemer om dringende redenen onmogelijk is als het privégebruik van de e-mails en de gsm beperkt is en als het bedrijf niet schaadt. En hij voegde er aan toe dat bedrijven die een nultolerantiebeleid voeren op dit gebied (en die dus geen enkele privémail of privégesprek met de gsm tolereren) naar zijn mening net zo goed in overtreding zijn met de privacywet.