Steels-fans drinken voor het goede doel

Het grote afscheidsfeest van wielerkampioen Tom Steels op 15 augustus leverde 11.500 euro op voor het goede doel. Dat bedrag is vooral afkomstig van de verkoop van drank tijdens deze happening.

“Er waren volgens de politie zo’n zevenduizend aanwezigen. Die waren goed voor meer dan vijftig vaten bier. De brouwer maakte de voorbije zomer geen enkel evenement mee waar verhoudingsgewijs zo goed werd gedronken”, merkte mede-organisator Ivan Elegeert op. Samen met Leen Goeman, alias mevrouw Steels, en Kelly De Kock zette hij met een pak vrijwilligers het massafeest in Nieuwkerken op poten.

De inzet van de fans om de vaten soldaat te maken, leverde Ikaros vzw, een vereniging die activiteiten organiseert voor kinderen met epilepsie, een cheque van 2.500 euro op. Therapeutisch kinderdagverblijf Het Veer in Sint-Niklaas kreeg een cheque van 9.000 euro. Dat bedrag wordt gebruikt om de uitbreidingsplannen mee te financieren.

Burgemeester Freddy Willockx (sp.a) had nog goed nieuws voor Het Veer. “Vorige week werden de uitbreidingsplannen van Het Veer positief onthaald tijdens het overleg van de burgemeesters van het Waasland. De kans is groot dat de andere gemeenten het project mee financieren. Midden oktober valt hierover een beslissing.”

Mobiliteit en haven

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio