Kemzeke krijgt woonzone en sportpark

In Kemzeke komen er op termijn 150 tot 170 woningen bij. De gemeenteraad van Stekene heeft het licht op groen gezet om met het oog daarop de bestemming van gronden achteraan in de Kemzekestraat te wijzigen. In het woonuitbreidingsgebied komt ook een sportpark.

De realisatie van het woonuitbreidingsgebied en het sportpark komt met de bestemmingswijziging van het gebied eindelijk dichterbij. Die wijziging werd jarenlang tegengehouden doordat het gebied in de reservatiestrook ligt voor de omleidingsweg van de provinciale baan N403. “De Wase mobiliteitsstudie wijst uit dat dit tracé niet behouden blijft en dus kunnen we werk maken van onze projecten”, besluit schepen van Ruimtelijke Ordening Nicole Van Duyse (CD&V).

Ze geeft toe dat het tracé nog officieel moet worden geschrapt, maar vertrouwt erop dat het provinciebestuur daartoe het noodzakelijke initiatief zal nemen. Daarom besliste de gemeenteraad om de procedure te starten voor de opmaak van de twee ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). Een eerste RUP beslaat een oppervlakte van 9,5 hectare en moet plaats bieden aan 150 tot 170 woningen.

Betaalbaar

“Er moet nog wel een onteigenings- en verkavelingsplan opgemaakt worden. Die procedure kan twee jaar duren, maar we willen er zo snel mogelijk werk van maken. Er is in onze deelgemeente veel vraag naar betaalbare bouwgronden. Het woongebied zal in fases gerealiseerd worden”, verduidelijkt Van Duyse.

Het tweede RUP heeft betrekking op de aanleg van het sportpark ten oosten van de schuttersweide, chiroterrein en speelplein. “De jeugdbeweging zal een nieuwe heem kunnen bouwen, het speelplein kunnen we uitbreiden en voetbalclub KVV Klauwaerts zal eindelijk over voldoende terreinen kunnen beschikken”, vat de schepen samen.

Mobiliteit en haven

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio