Erebisschop Paul Schruers overleden

Erebisschop Paul Schruers overleden

Erebisschop Paul Schruers overleden

Print
Erebisschop Paul Schruers is even na middernacht overleden in het rusthuis Sint-Elisabeth te Hasselt. Monseigneur Schruers werd 78. Op 18 mei werd hij door een hersenbloeding getroffen tijdens zijn verblijf in de Focolaregemeenschap van Rotselaar. Schruers lag een tijdlang in coma; het kwam daarna niet meer goed met zijn gezondheid.

Mgr. Paul Schruers werd geboren te Hasselt op 25 oktober 1929. Na zijn humaniorastudies aan het Sint-Jozefscollege aldaar, vatte hij zijn priesterstudies aan aan het Kleinseminarie (filosofie) te Sint-Truiden en vervolgens aan het Grootseminarie te Luik. Op 8 december 1954 werd hij te Luik tot priester gewijd. Aan de Katholieke Universiteit te Leuven behaalde hij de kandidatuur Wijsbegeerte en Letteren en het doctoraat in de Theologie.

Van 1957 tot 1967 was hij professor aan het Grootseminarie te Luik waar hij dogmatiek doceerde. Van 1959 tot 1966 was hij tevens provinciaal proost van de K.S.A. in opvolging van professor J. Heusschen.

Bisschop

Bij de oprichting van het bisdom Hasselt werd Paul Schruers op 1 augustus 1967 aangesteld tot vicaris-generaal. Op 25 april 1970 werd hij door paus Paulus VI benoemd tot hulpbisschop van Hasselt en aldaar op 31 mei 1970 tot bisschop gewijd. Op 21 september 1972 kreeg hij zijn aanstelling tot bisschop-coadjutor van Mgr. J.M. Heusschen, met recht van opvolging.

Als bisschop-coadjutor droeg hij zorg voor de coördinatie van de geheelpastoraal in het bisdom Hasselt in al haar geledingen van raden, commissies, sociale en jeugdorganisaties. Zijn weekends besteedde hij voornamelijk aan contacten met parochies en allerlei plaatselijke gemeenschappen, terwijl hij in de week vaak scholen bezocht.

Op 15 december 1989 werd hij door het ontslag van Mgr. J.M. Heusschen de tweede bisschop van Hasselt.

Op interdiocesaan vlak waren hem de missiepastoraal en de contacten met de sociale bewegingen toevertrouwd. Hij was lid van de bisschoppelijke commissie Gaudium et Spes en van de coördinatiecommissie van de bisschoppenconferentie. Vanuit de missiepastoraal bezocht hij christelijke gemeenschappen in Afrika en Zuid-Amerika, en onderhield hij vele contacten met hen.

Mgr. Paul Schruers is ook gekend omwille van zijn talrijke publicaties rond het christen-zijn en zijn bezinningsteksten bij de Schriftlezingen.

Ontslag

Op 25 oktober 2004 - de dag waarop hij 75 jaar werd - aanvaardde paus Johannes-Paulus II zijn ontslag en werd hij als bisschop opgevolgd door Mgr. Patrick Hoogmartens.

Na zijn emeritaat trok bisschop Schruers naar Rotselaar. In mei 2006 keerde hij terug naar zijn geboortestad Hasselt. Hij overleed te Hasselt op 25 augustus 2008.

Reactie Mgr. Patrick Hoogmartens

Mgr. Patrick Hoogmartens reageert bedroefd op het overlijden van Schruers: "Zelf verlies ik met het overlijden van Mgr. Schruers een geestelijke vader en een broeder in het bisschopsambt, die als geen ander ons bisdom kende en die het bleef opvolgen, ook tijdens zijn emeritaat."

"Voor de Limburgse katholieke gemeenschap is het overlijden van Mgr. Paul Schruers een groot verlies. Gedurende 34 jaar - waarvan 19 jaar als hulpbisschop van Mgr. Jozef Maria Heusschen - heeft hij als bisschop ons bisdom sterk gestuurd en diepgaand geleid."Patrick Hoogmartens en Paul Schreurs


"In de Limburgse samenleving was Mgr. Schruers graag gezien. Zijn sociale bekommernis was groot. Als geen ander kon hij luisteren naar verhalen van mensen en wist hij bemoedigend te spreken in alle mogelijke omstandigheden. Hij wist ook gezagvol stelling te nemen als het moest. Limburg verliest in hem een icoon van menslievendheid en een geestelijke leider, voor velen een houvast. Zijn vriendschap met bisschoppen van de wereldkerk, en met name uit Afrika, maakte van hem een wereldburger," aldus Hoogmartens.

U kunt uw medeleven tonen via het rouwregister hieronder

MEEST RECENT