Restauratie Kraanhoeve

Schilde - De eigenaar van de Kraanhoeve, Frank Lauwereyns, is bijzonder blij. Zijn eigendom dreigde te verkrotten door een eindeloze strijd tussen de gemeente en het in aanbouw zijnde aanpalende pand. De Raad van State gaf hem gelijk en toen konden de werken van start gaan.

Lauwereyns: ”Er wordt aanhoudend gewerkt, maar het is een precies karwei. De Kraanhoeve is een belangrijk deel van het beschermd cultuurpatrimonium van de gemeente. De oudste tekening die architect Willy Bens ervan heeft gevonden, stamt uit 1748, maar dat ging om een verbouwing dus mogelijk is de hoeve nog ouder.”

Intussen zijn er al heel wat werken uitgevoerd. De boerderij stond op een soort houten frame dat als fundering diende, maar helemaal verzakt was. Dat is nu vervangen. De lemen muren met hun ingenieuze vlechtwerk eronder zijn aangesmeerd. Ook het dak is winddicht gemaakt.

Bouwvergunning

Het pand in aanbouw naast de Kraanhoeve is slechts 5 meter van het beschermde monument verwijderd en dat mag niet volgens de richtlijnen van Monument en Landschappen. Omdat er door de eigenaar zelf geen actie wordt ondernomen, is Lauwereyns nu een procedure gestart via een dagvaardiging en een deurwaarder om tot afbraak te komen.

“Ik heb gelijk gekregen van de Raad van State, het is heel jammer voor de eigenaar van het aanpalende perceel dat er ooit een bouwvergunning is gegeven. Er zijn veel fouten gemaakt in het verleden en daar zijn nu veel partijen de dupe van.”

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio