Belgisch koningshuis dubbel zo duur dan gedacht

Het Belgische koningshuis slorpt veel meer geld op dan tot dusver werd verondersteld. Volgens een onderzoek van professor Herman Matthijs (VUB) bedraagt de globale kostprijs van het koningshuis zo'n 30 miljoen euro. Dat is meer dan het dubbele dan gedacht.

jrosquin

Bij de kosten van het koningshuis werd meestal enkel gekeken naar de dotaties voor de koning en de andere leden van de koninklijke familie. Die komen neer op zo'n 13 miljoen euro.

Andere begrotingsposten zoals de beveiliging van de koninklijke familie, kosten tezamen nog eens 17,5 miljoen euro. De koninklijke domeinen en residenties worden immers bewaakt door een speciale eenheid van de federale politie. Die bestaat uit ongeveer 220 manschappen. De speciale eenheid wordt ook ingeschakeld voor de beveiliging van de royals tijdens hun verplaatsingen in het binnen- en buitenland.

Het grootste deel van dat bedrag (14 miljoen euro) is afkomstig van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken. De overige miljoenen komen van andere FOD's.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER