Voorschotten op onderhoudsgeld worden amper terugbetaald

Voorschotten op onderhoudsgeld worden amper terugbetaald

Voorschotten op onderhoudsgeld worden amper terugbetaald

Print
De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO), die onderhoudsgelden voorschiet aan mensen met een laag inkomen, heeft sinds zijn oprichting in 2005 slechts 14 procent van de uitbetaalde voorschotten kunnen recupereren bij de onderhoudsplichtigen. “Een soortgelijke dienst in Nederland slaagt er wel in om tot 80 procent van de wanbetalers te doen betalen”, zegt Kamerlid Sarah Smeyers (N-VA).

Sarah Smeyers (N-VA) ondervroeg minister van Financiën Didier Reynders (MR) over de werking van de DAVO. Deze dienst werd opgericht in 2005 en schiet onderhoudsgelden voor aan mensen met een lager inkomen. Hij probeert die sommen nadien terug te vorderen van de onderhoudsplichtigen. Dat lukte maar in 14 procent van de gevallen.

”Reynders kan niet eens gegevens voorleggen om de oorzaken van deze povere cijfers te onderzoeken. Zo kan de DAVO niet antwoorden op de vraag naar een uitsplitsing van de onderhoudsplichtige wanbetalers volgens hun sociaal statuut: zijn ze werkloos, zelfstandig, gedomicilieerd in het buitenland, enzovoort. Evenmin zijn er cijfers over de terugvorderingsinspanningen en -resultaten per DAVO-kantoor of per gewest”, aldus Smeyers.

Werkingskosten?

Ze vindt het vreemd dat de minister ook de cijfers over de werkingskosten van de DAVO niet kan verstrekken. “Hoe kan hij dan een kosten-batenanalyse van de DAVO maken?”

Volgens het Kamerlid zou een ’rekening-courant’ per belastingplichtige een groot deel van het probleem kunnen oplossen. ”Schulden uit personenbelasting, btw, verkeersboetes en onderhoudsvoorschotten moeten nu afzonderlijk worden ingevorderd, terwijl dit gecoördineerd zou kunnen gebeuren via het systeem van de rekeningcourant.”

MEEST RECENT