Vlaanderen bij Nederland: Liever niet!

Vlaanderen bij Nederland: Liever niet!

Vlaanderen bij Nederland: Liever niet!

Print
De Nederlandse politicus Geert Wilders herhaalde dinsdag in een opiniebijdrage in de krant NRC Handelsblad zijn oproep om Vlaanderen met Nederland te fuseren. Wilders wil via een referendum wel het laatste woord aan de mensen geven over hoe Vlaanderen en Nederland moeten samenwerken: “Eén staatshoofd? Dezelfde wetten? Of een losse confederatie?”
Al zal zelfs dit laatste voor sommige Nederlanders te ver gaan. Getuige een artikel in het magazine HP De Tijd van 4 juli. Daarin veegt journalist Hans Tijl - een Nederlander die “al dertig jaar graag in Vlaanderen woont” - tien bladzijden lang de vloer aan de Vlamingen.

Maar wat Nederlanders kunnen, kunnen wij beter. En dus geeft journalist Koen Verstraeten, die al dertig jaar in Nederland woont, onze noorderburen een koekje van eigen deeg.

Koen Verstraeten over Nederlanders:

“Ik woon net twee kilometer over de grens. Vanuit mijn bed zie ik de rij canada's op de dijk die de scheidslijn vormt tussen de twee landen. Een geruststellende gedachte zo voor het slapengaan.”

Nederlandse ambtenarenstaat

”Het grote verschil tussen Nederland en België is dat Nederland een ambtenarenstaat is en België een politieke staat. Nederland wordt geregeerd door ambtenaren die evenveel fantasie hebben als een Zeeuwse mossel. Wit is wit. Zwart is zwart. Daartussen valt niets te ritselen.
België is net andersom: een politieke staat. Hier hebben de verkozenen des volks - van de plaatselijke schepen voor Ruimtelijke Ordening tot de premier - het voor het zeggen. Wit en zwart bestaan hier zelfs niet. Alles is grijs en in dat diffuus gebied valt een en ander te regelen. Van een tuinschuur die zeven vierkante meter groter is dan op het plan tot het fraudedossier van de Beaulieu-groep.”

”Enfin, in Nederland valt dus niks te 'arrangeren' wat het leven ondraaglijk maakt voor een doorsnee-Belg. Nu moet gezegd dat menige Nederlandse overheidsdienst efficiënt werk levert.
Ik zit liever in een Nederlandse gevangenis dan in een Belgische kerker waar je met zijn vieren één hygiënische pot moet delen. Ik vertoef liever in een Nederlands station dan in een Belgische statie. Ik word beter bediend in een Nederlands postkantoor dan in een Belgisch waar het altijd wat donker is en het afvoerputje stinkt.”

Piepkleine huisjes

”Zowat alles is beter geregeld in Nederland dan in België. Uitgezonderd twee levensbelangrijke zaken: het wonen en het eten. Tachtig procent van de Nederlanders woont in huisjes waar een een Vlaming zelfs geen duiven houdt. En dan het eten. Dat is van een magerte en van een flinterdunnigheid dat zelfs een Vlaamse bouvier het niet lust.”

”Waarom woon je er dan, vraagt u zich terdege af. Omdat ik als grensarbeider uit twee bakjes eet. Ik fiets langs de polders en weet dat openbare ruimte hier heilig is en hier nooit-van-mijn-leven een shopping center komt. En als ik honger heb, haal ik over de grens charcuterie én krabsalade én koffiekoeken én mayonaise.”

.

Nu in het nieuws