Voedselagentschap: "Handel in 'Blow' is onwettig"

Voedselagentschap: Handel in 'Blow' is onwettig

Voedselagentschap: "Handel in 'Blow' is onwettig"

Print
Het Voedselagentschap meldt dat poeder 'Blow' illegaal is. Het product is niet voorgelegd aan de bevoegde instanties en bevat erg veel cafeïne.
"Dit product valt onder de reglementering van de verrijkte voedingsmiddelen", zegt Pierre Cassart van het Voedselagentschap. "Het moet, vooraleer het zich op de Belgische markt mag bevinden, genotificeerd zijn bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu."

"Dit is nog niet gebeurd. Als het product effectief in ons land verhandeld wordt, gebeurt dit op een onwettige manier.
Belgische verkopers die dit product toch in hun aanbod hebben moeten het product uit de handel nemen en dit melden aan de Provinciale Controle-Eenheid van het Voedselagentschap waartoe ze behoren.

“Blow” is een poeder dat bijzonder rijk is aan cafeïne en verondersteld opgelost te worden in een drankje. Op basis van de informatie waarover het Voedselagentschap beschikt bevindt er zich in één dosis “Blow” meer cafeïne dan er zich volgens de Belgische reglementering in één liter drank mag bevinden.

Wit poeder, spiegel en bankkaart

Het veelbesproken energiedrankje is sinds kort ook in ons land te koop, en dat lokte al een storm van protest uit. De fabrikanten dwepen immers met cocaïne en verkopen Blow als een wit poeder, met spiegel en bankkaart. “Ethisch onverantwoord”, vindt Marcel Vanhex van de Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen (CAD).

Blow is samengesteld zoals andere energiedrankjes – met veel cafeïne, taurine en vitamines – maar het is een poeder, geen vloeistof. Wie het met de bijgeleverde bankkaart ‘versnijdt’ en oplost, krijgt een drankje dat enorm veel energie en een blij gevoel geeft.

.

Nu in het nieuws