Nederland zet licht op groen voor Scheldeverdieping

Nederland zet licht op groen voor Scheldeverdieping

Nederland zet licht op groen voor Scheldeverdieping

Print
“We gaan nu enkele uren genieten, maar morgen gaan we kijken naar het verdere traject”, zei Vlaams minister-president Kris Peeters dinsdagavond. Enkele minuten voordien had de Nederlandse Eerste Kamer - de Senaat – het licht op groen gezet voor de verdieping van de Schelde op Nederlands grondgebied. Een historisch moment.

De Vlaamse vraag om de Schelde te verdiepen sleept al jaren aan. De ingreep wordt noodzakelijk geacht voor de verdere ontwikkeling van de haven van Antwerpen.

Zonder die operatie kunnen de grootste schepen pas naar de Scheldehaven bij hoogwaterstand. Vorig jaar dienden nog 1.533 schepen te wachten op hoogwater om Antwerpen binnen te komen of te verlaten. Mocht de Schelde dan al zijn uitgediept tot de geplande 13,1 meter tijongebonden diepgang, dan zouden nog slechts 487 met die beperking te kampen hebben gehad.

Eind 2005 bereikten de Vlaamse en de Nederlandse regering reeds een akkoord over de Scheldeverdieping. Maar dat diende instemming van het Vlaamse en het Nederlandse parlement te krijgen.
In Vlaanderen was het slechts een formaliteit, Nederland hield het been langer stijf.

De werken voor de verdieping van de Schelde gingen eind 2007 symbolisch van start in Antwerpen. Voor eind 2008 moest ook in Nederland hetzelfde gebeuren.

Ontpoldering

De uitdieping op Nederlands grondgebied kwam onlangs in het gedrang. Aanleiding was de vraag van Europa voor compensatiemaatregelen op natuurvlak. En die zouden komen in de Koningin Hedwigepolder, die zou worden ontpolderd.

Zeeuws-Vlaanderen liep storm tegen dat aspect. Goede landbouwgrond opgeven om slikken en schorren aan te leggen, zinde het niet.

Pas toen de Nederlandse minister Verburg toezegde om een commissie onder leiding van oud-minister Ed Nijpels naar alternatieven voor de Hedwigepolder te laten zoeken, koelde het protest wat af. Toch waren er ook stemmen om de goedkeuring in het parlement over het hele pakket uit te stellen tot na de afronding van het werk van de commissie-Nijpels.

Toezegging

Dinsdag stemde de Eerste Kamer dan toch in met de Scheldeverdragen. De Tweede Kamer had eerder hetzelfde al gedaan.

Cruciaal voor de stemming was de mededeling van Verburg dat ze dinsdagochtend nog overleg had met Vlaams minister-president Kris Peeters. Die stemde in om de alternatieven voor de Hedwigepolder “serieus en welwillend te zullen bekijken”.

De ontpoldering van de Hedwigepolder is immers opgenomen in de teksten. Als nadien een bijsturing nodig is, moet er opnieuw een akkoord met Vlaanderen komen. Maar niet alleen Vlaanderen dient met een eventuele aanpassing akkoord te gaan, ook de Europese Commissie moet dat doen.


Lees hier 'Antwerpen krijgt eindelijk Scheldeverdieping', het standpunt van GvA-redacteur Patrick Van de Perre.

.

Nu in het nieuws