Marianne Thyssen fluit Leterme terug

Marianne Thyssen, voorzitster van CD&V, weigert haar partijgenoot en eerste minister Yves Leterme een vrijgeleide te geven voor 15 juli.

”Zoals afgesproken evalueren wij volgende week de regering, meer bepaald de verklaring die Yves Leterme in het parlement zal afleggen over de staatshervorming en het sociaaleconomisch programma. De akkoorden moeten immers breed gedragen worden binnen onze partij.”

”Onze uitgangspunten zijn altijd dezelfde gebleven”, zo vervolgt Marianne Thyssen. ”Eén: er moeten sociaaleconomische instrumenten naar de regio’s gaan. Niet omgekeerd."

"Twee: er moet een luik responsabilisering voor de regio’s inzitten. Zélf verantwoordelijkheid opnemen moet worden aangemoedigd. Dat is geen middelen- maar een resultaatsverbintenis.”

Thyssen zet premier onder druk

Marianne Thyssen lijkt met deze verklaring Yves Leterme terug te fluiten of toch minstens onder druk te zetten.

De premier had maandag immers - wellicht zonder de partijtop in te lichten - aan de pers laten doorschemeren dat wat hem betreft 15 juli geen absolute vervaldag is. Hij gaf de indruk de communautaire onderhandelingen over de zomervakantie te willen tillen.

Nu in het nieuws