Proces tegen VB moet naar Grondwettelijk Hof

De auditeur van de Raad van State wil het proces over de partijfinanciering van het Vlaams Belang naar het Grondwettelijk Hof sturen. Dan komt er hoogstwaarschijnlijk geen arrest meer voor de verkiezingen van 2009.

De Franstalige partijen en sp.a-VlPro willen het Vlaams Belang financieel droogleggen omdat het vijandig zou staan tegenover het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en dus ondemocratisch zou zijn.

Ze stapten naar de Raad van State en ze willen dat die de dotatie, het geld dat het parlement aan het Vlaams Belang geeft om te kunnen werken, voor maximum één jaar intrekt.

De procedure loopt al enige tijd, maar nu heeft auditeur Luc Vermeire een advies van 258 pagina’s klaar. Hij wil dat de Raad van State, vooraleer hij zelf beslist over de financiële drooglegging van het VB, een aantal vragen stelt aan het Grondwettelijk Hof.

Om welke vragen gaat het?

 • Moeten ook de pamfletjes en alle andere bewijsstukken, waarop de klagers zich baseren om het VB ondemocratisch te noemen, vertaald worden in het Frans, omdat sommige leden van de Raad geen Nederlands kennen?
 • De Raad van State gaf zelf advies bij het totstandkomen van de droogleggingswet en nu oordeelt hij over de toepassing van die wet op het VB. Is de Raad wel onpartijdig?
 • Is er bovendien geen schijn van partijdigheid omdat de Raad voor de helft uit Franstaligen bestaat en zij mee oordelen over een Vlaamse partij die de onafhankelijkheid van Vlaanderen wil?
 • Vijandig staan tegenover het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is geen misdrijf. Om de dotatie van het VB in te trekken moet ook geen misdrijf gepleegd worden. Is dat niet een te erge schending van de vrijheid van meningsuiting?
 • Is een veroordeling voor racisme automatisch “een teken” dat de partij ondemocratisch is, of moet ze bovendien aanzetten tot geweld? En is de vrijheid van meningsuiting wel voldoende beschermd in deze droogleggingswet, omdat geen beroep meer mogelijk is tegen een arrest dat het VB zijn geld afneemt?
 • Is intrekken van de dotatie geen feitelijk partijverbod, omdat het VB dan geen geld meer krijgt van de staat, maar ook niet van privéfinanciers? En is dat geen schending van de vrijheid van vereniging?
 • Discrimineert de droogleggingswet niet? Ze neemt immers partijen die op zich geen misdrijf plegen maar wel tegen het EVRM zijn, hun geld af, terwijl partijen die kandidaten hebben die veroordeeld zijn voor corruptie, verduistering en schriftvervalsing, hun dotatie niet kunnen verliezen?
 • De Raad van State moet zijn auditeur niet volgen, hij moet de vragen dus niet stellen aan het Grondwettelijk Hof. Maar hij moet wel antwoorden op alle argumenten die de auditeur aanvoert. Doorgaans volgt de Raad echtere het advies van zijn auditeur. Als dit gebeurt, komt er zeker geen beslissing over de intrekking van de dotatie van het VB meer voor de verkiezingen van 2009.

  JDW

  Nu in het nieuws