Rumst vreest komst koopcentrum De Klamp

Rumst - De gemeente Rumst wil de mobiliteitsstudie actualiseren. Vooral het idee van buurgemeente Boom, om aan de A12 koopcentrum De Klamp in te planten, zorgt voor onrust.

In opdracht van de vijf gemeenten van de Rupelstreek en Aartselaar werd vijf jaar geleden een mobiliteitsplan opgemaakt om het doortrekken van de N177 expresweg of het aanpassen van de A12 als volwaardige autosnelweg te onderzoeken. Vooral de oost-westverbindingen over de diverse Rumstse deelgemeenten maakte het voor de gemeente erg belangrijk. Ondertussen is beslist dat de doortrekking van de N177 een noodzaak is.

Bedreiging

Maar het gemeentebestuur ziet de komst van koopcentrum De Klamp vooral als een bedreiging. “Als hier geen goede verkeersafwikkeling komt, zeggen we nee”, zegt burgemeester Francy Van der Wildt (sp.a). “Ramingen voorspellen dat dit project 25.000 auto’s per dag zal aanzuigen. Dertig tot veertig procent daarvan zou via Terhagen en Reet komen. Je zal onze reactie dus wel begrijpen.”

De ergernis is evenwel groter dan dit alleen. “We betreuren dat onze goede verstandhouding met Boom op de proef wordt gesteld”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Eddy Huyghe (CD&V). “We kregen nog geen enkel officieel bericht. Al wat we weten, lezen we via internet.

Schrijven

In een schrijven laat Rumst weten dat het onder geen enkel beding bijkomende verkeersstromen op haar grondgebied kan verdragen. “De dorpskernen zijn oververzadigd, de leefbaarheid heeft zijn grens overschreden. We rekenen op bovenlokaal overleg.”

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio