Kazerne zoekt ontwerper

Kazerne zoekt ontwerper

Kazerne zoekt ontwerper

Duffel - De hervorming van de brandweer die in de steigers staat, weerhoudt Duffel er niet van fors te investeren in zijn korps. Tegelijk met de officiële aanstelling van huidig bevelhebber Chris Serneels als dienstchef zette de Duffelse gemeenteraad maandag ook de eerste concrete stappen voor de bouw van de aangekondigde nieuwe brandweerkazerne.

Ruim drie miljoen euro houdt het gemeentebestuur opzij voor de aangekondigde bouw van een nieuwe brandweerkazerne, waarvoor het trouwens eerder al een lapje van een hectare tussen Rechtstraat, de spoorwegen en de toekomstige verlenging van de Spoorweglaan heeft gereserveerd.

Garagepoorten

Voor de Duffelse meerderheid haar vakantie inging, zette ze maandag het project op de rails door de zoektocht naar een ontwerper te starten. “De nieuwe brandweerkazerne moet een heus hulpcentrum worden, aangezien ook de Duffelse Rode Kruispost er wordt in ondergebracht. Bij groot onheil moet het de plaats zijn waar de crisiscel zit en van waaruit alle hulpverlening wordt gecoördineerd”, schetst burgemeester Guido De Vos (CD&V) de contouren.

“In dat opzicht zal de kazerne alle nodige faciliteiten krijgen. Vooral belangrijk is dat er zeven tot acht garagepoorten zijn, tegenover drie in de huidige kazerne aan de Norbertijnerlei. Dat sluit moeilijkheden bij het uitrukken uit wanneer er iets mis is met een van de poorten.

Nieuwe tankwagen

Duffel verkiest duidelijk niet te wachten met investeringen in zijn korps tot de brandweerhervorming is doorgevoerd. Zo krijgt het korps er trouwens na de zomervakantie nog een nieuwe tankwagen van 12.000 liter bij. “Duffel heeft heel wat industrie, slikt wel wat verkeer en tijdens de schooluren lopen hier zo’n drieduizend leerlingen rond. Daar moet volgens ons goede hulpverlening tegenoverstaan”, beargumenteert Guido De Vos.

Bevelhebber Chris Serneels is in zijn nopjes met de vaart die Duffel achter het project zet. “Onze huidige kazerne is wat krap met de huidige bezetting van twee beroepsmensen en 52 vrijwilligers. Binnenkort krijgen we er dan nog een nieuwe materiaalwagen bij en volgend voorjaar verwachten we een nieuwe industriële autopomp. Dat voertuig kan in de huidige kazerne niet meer binnen. Met de bouw van een nieuwe kazerne bewijst Duffel dat het adequate hulpverlening belangrijk vindt”, schetst Chris Serneels, die maandag officieel tot dienstchef is benoemd. Die functie vervult hij al sinds het najaar van 2006, na het pensioen van vorig bevelhebber Paul De Clerck.

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio