Bond Zonder Naam roept hulp in voor nieuwe spreuk

Bond Zonder Naam roept hulp in voor nieuwe spreuk

Bond Zonder Naam roept hulp in voor nieuwe spreuk

Print
Eind dit jaar publiceert de Bond zonder Naam (BZN) zijn 600ste spreuk. Om hen te helpen bij het vinden van een gepaste spreuk roept de organisatie daarbij de hulp in van de Vlamingen. Via de website www.beterewereld.be vraagt BZN te antwoorden op de vraag: 'Waar begint een betere wereld?' BZN zal de meest interessante antwoorden gebruiken om daaruit zijn nieuwste spreuk te construeren.

Bond Zonder Naam zet zich al jaar en dag in voor de hulpbehoevenden in onze samenleving en gelooft dat via de opwaardering van waarden kan gewerkt worden aan een meer harmonieuze samenleving en samenwerking tussen mensen.

Een van de uithangborden van de organisatie zijn de spreuken, waarmee ze een groot deel van de Vlamingen bereikt. Het begon allemaal met de spreuk: 'Verander de wereld, begin met jezelf'. BZN gelooft dat zelfreflectie kan leiden tot gedragsverandering en op die manier aan de basis kan liggen voor verandering. BZN gelooft dat deze spreuk actueler dan ooit is, maar vraagt zich af of de Vlaming er ook zo over denkt.

MEEST RECENT