Vlaams Belang wil belastingen verlagen

Print
Boechout - Volgens de oppositie is er ruimte om een daling van de personenbelasting door te voeren. Schepen van Financiën, Kathleen Sebreghts (CD&V), lijkt het voorstel in overweging te willen nemen.

De uitgaven van het gemeentebestuur zijn de afgelopen tien jaar gestegen met 28,3% en bedroegen in 2007 iets meer dan 10 miljoen euro. 32% daarvan gaat naar personeelskosten en 21% naar werkingskosten, bleek uit de uiteenzetting van ontvanger Michel Mertens over de jaarrekening 2007. De gemeenteraad keurde ook een begrotingswijziging goed. Zo bleek de openbare verlichting 60.000 euro meer te kosten dan aanvankelijk begroot. “Een gevolg van de liberalisering van de markt.”

Ook voor het kattenbeheersproject (4.000 euro), de aankoop van vandalismebestendige matten (8.000 euro), premies voor jubilarissen (3.000 euro) en monitoren van de sportwerking en de buitenschoolse kinderopvang (telkens 9.000 euro) werd een begrotingswijziging doorgevoerd.

Berekend voorstel

Raadslid Jan Verelst (LDD) rekende uit dat het gemeentebestuur bijna 600.000 euro meer aan belastinggelden ontving dan in 2006. Het Vlaams Belang vond dan ook dat er ruimte was voor een verlaging van de personenbelasting van 7,3 naar 6,7%.

“Voor 2009 is de prognose dat we met de huidige belastingtarieven 3,7 miljoen euro aan personenbelasting, 2,5 miljoen euro aan onroerende voorheffing en 285.000 euro aan overige belastingen gaan innen. Bovendien is er dankzij het pact met de Vlaamse Gemeenschap een extra budgettaire ruimte van 1,25 miljoen euro”, aldus Christel Uytdewilgen.

Schepen van financiën Kathleen Sebreghts (CD&V) antwoordde dat het voorstel bekeken zal worden.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio