Minister Hilde Crevits bezoekt regio

Geel - Minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) woont vandaag, vrijdag, twee werkvergaderingen bij in Geel. Er staan een aantal dossier op de agenda die belangrijk zijn voor de regio.

Een eerste thema is de Kempense noord-zuidverbinding waarvan de startnota over het basistracé intussen is afgewerkt. Het dossier komt deze maand op de regeringstafel. Het tweede item is de waterproblematiek in de regio door onvoldoende ruiming van slib en maaien van kruid. Een werkgroep buigt zich over de mogelijke maatregelen, aan de minister wordt een stand van zaken gevraagd.

De minister informeert zich ook over de regionale waterwegen die mits voldoende investeringen voor de binnenvaart het probleem van het zwaar vervoer via de weg kunnen oplossen. Het gaat dan om de verbreding en verdieping van het Albertkanaal, baggerwerkzaamheden langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten en de vervanging van de sluizen van het kanaal Bocholt-Herentals.

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio