De Wever is "pathetisch, mogelijk is hij wanhopig"

De krant Le Soir, die door Bart De Wever onder vuur genomen werd, reageert scherp. Volgens hoofdredactrice Beatrice Delvaux rukt De Wever woorden uit hun context. "Het is pathetisch, mogelijk is het wanhopig."

ghouben

Delvaux merkt ook op dat De Wever de hete adem van de LDD van Jean-Marie Dedecker voelt, en zich wil profileren. Het artikel waarin Le Soir suggereert de N-VA op een schip bij elkaar te drijven en te laten zinken was niet meer dan "een geschreven karikatuur".

Volgens het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijging zijn er ook klachten binnengelopen van gewone Vlamingen op het bewuste artikel. Ze vinden het taalgebruik opruiend en beledigend. Het CGKR heeft Le Soir destijds op de hoogte gesteld van die klachten.

Er is racisme en communautair racisme

Het CGKR zegt dat het de klacht van De Wever zal onderzoeken, maar verklaart zichzelf bij monde van Edouard Delruelle onbevoegd op het gebied van "communautair racisme". Ziezo, dat weten we nu ook, er bestaan verschillende soorten racisme.

In de bewuste artikels worden Vlaamsnationalisten en N-VA'ers nochtans op een hoopje gegooid met nazi's en valt zelfs de vergelijking met Hitler. Maar ach, Franstaligen, ook in TV-debatten, zijn erg kwistig met deze termen.

MEER OVER Bart De Wever