Taelman schaft wet op ‘vuile boekskes’ af

Op initiatief van de Antwerpse senator Martine Taelman (Open Vld) schafte de Senaatscommissie Justitie woensdag unaniem de wet op de vuile boekskes af.

ssimons

Deze wet van 11 april 1936 verbiedt de invoer van buitenlandse ”ontuchtige publicaties” in België. Ze werd indertijd goedgekeurd omdat processen voor pornografische werken voor het assisenhof moesten worden uitgevochten en dat duurde te lang. Het laatste assisenproces voor een vuil boekske, de zaak-Maes, dateert trouwens van 1941.

De toenmalige regering wilde bovendien reclame voor de pornodruksels via die openbare assisenzaken vermijden én ze wou eveneens voorkomen dat wellustige gezworenen de verdachten vrijspraken, zoals reeds was gebeurd.

Op basis van de wet werden Koninklijke Besluiten gemaakt om de vuile boekskes te verbieden. Tussen 1936 en 1954 werden 63 tijdschriften en 69 romans verboden. De tijdschriften waren bijna allemaal Franstalig, er was geen enkel Nederlandstalig bij. De romans hadden ronkende titels als Vleselijke Cocktail of Betaal met je lichaam. De bekendste verboden roman was Justine van markies De Sade.

Taelman: ”Deze verbodsbepalingen zijn nog steeds van kracht, maar de wet viel wel in onbruik. Ze is de jongste 35 jaar niet een keer toegepast”.

Einde 2004 wilde de Kamer de wet al afschaffen, maar toen werd dat geblokkeerd door Bart Tommelein (Open Vld). Hij vreesde dat de invoer van pedofiele druksels niet meer aangepakt zou kunnen worden. Daar is echter geen gevaar voor: pornografie zelf blijft immers nog strafbaar als openbare zedenschennis en aansporing tot ontucht. En op verkoop en import van kinderporno blijft tot tien jaar cel staan volgens het gewone strafwetboek.

Vastgoed

Jobs in de regio