'Oosterweelverbinding is een bodemloze put'

'Oosterweelverbinding is een bodemloze put'

'Oosterweelverbinding is een bodemloze put'

Print
Volgens Leuvens burgemeester Louis Tobback (SP.A) is het de hoogste tijd voor een Vlaamse staatshervorming. In een interview met het weekblad Knack pleit de man voor een debat rond gemeentelijke bevoegdheden.

"We hebben dringend behoefte aan een Vlaamse staatshervorming. De rol van de steden, gemeenten en provincies moet nu eens duidelijk worden vastgelegd", zegt Tobback. "Want dit is een abnormale toestand."

"Oosterweelverbinding is een bodemloze put"

De logica in Vlaanderen is zoek en bestuurlijke transparantie een illusie, betoogt de burgemeester. "De Vlaamse regering gooit op een stupide manier met geld - er is toch geld genoeg, denkt ze. Maar alle Vlaamse steden en gemeenten zullen de komende twintig jaar wel mee betalen voor de Oosterweelverbinding, want dat is een bodemloze put."

"Een en ander heeft te maken met de volstrekt arbitraire manier waarop middelen worden toegekend: zuiver le fait du prince, zoals dat in het Frans zo mooi heet. Fondsen worden opgericht in functie van wie men een plezier wil doen: jij hebt goed gelobbyd, dus jij krijgt lekkers. De rest mag daar dan voor opdraaien."

Regeltjes en procedures

Tobback ergert zich niet alleen aan de lukrake besteding van de middelen. Ook de manier waarop de Vlaamse regering de gemeentelijke autonomie met regeltjes en procedures uitholt, stoort hem danig. "Wij moeten hier tientallen plannetjes uitschrijven om in aanmerking te komen voor milieusubsidies", vertelt Tobback. "We moeten met andere woorden doen wat de minister zegt of we krijgen niets".

Wil Tobback gewoon zoveel mogelijke Vlaamse bevoegdheden en middelen overhevelen naar de steden en gemeenten? "Niet noodzakelijk, daarover wil ik nu juist het debat voeren. Al zou op het niveau van de steden voor de burger wel duidelijker zijn wie waarvoor verantwoordelijk is."

Nu in het nieuws