Metamorfose in het Stropersbos?

Metamorfose in het Stropersbos?

Metamorfose in het Stropersbos?

Print
Samen met De Vlaamse Landmaat-schappij organiseerde Natuurpunt Waasland Noord in september 2007 een grote wandelhappening in het Stropersbos. Ondertussen zijn er heel wat ingrepen en werkzaamhe-den uitgevoerd in het kader van het Europese Live-project.

Meer dan 500 belangstellenden luis-terden in september naar een achttal natuurgidsen. De werken zelf startten in oktober. Nu de werken stevig ge-vorderd zijn, organiseert de plaatse-lijke Natuurpuntafdeling, in overleg met de VLM, een verkenningswande-ling. We bekijken de uitgevoerde werken in het licht van de doelstellin-gen van het live-project en met meerdere natuurgidsen gaan we na hoe alles geëvolueerd is.

De begeleide wandelingen starten op 15 juni om 14 uur aan de kerk van 't Kalf, een gehucht van Sint-Gillis-Waas, gelegen langs de baan van Sint-Gillis-Waas naar De Klinge. Om optimaal van de natuur te kunnen genieten wordt er in kleinere groepjes gewandeld. Deelname aan deze na-tuurexploratie is gratis.

Meer informatie over dit wandelge-beuren kan je ook terugvinden op www.panneweel.be of opvragen bij Jan Dhollander of bel naar 03/770 64 26.

Auteur: Bert Raets

Dit artikel werd geschreven door een burger en kadert in het project 'Burgerjournalistiek'. Wil je ook graag artikeltjes schrijven? Lees dan het artikel over dit project.

MEEST RECENT