'Birma heeft nog een jaar voedselhulp nodig'

'Birma heeft nog een jaar voedselhulp nodig'

'Birma heeft nog een jaar voedselhulp nodig'

Print
Veel boeren in de Irawaddydelta in Birma zullen dit plantseizoen moeten overslaan omdat hun velden nog onbewerkbaar zijn of omdat er niet genoeg zaaizaad en meststoffen voorradig zijn. Dat betekent dat veel Birmezen nog een jaar voedselhulp nodig zullen hebben, zegt het Wereldvoedselprogramma.

De cycloon Nargis en de overstromingen die erop volgden, hebben begin mei naar schatting 2,4 miljoen Birmezen getroffen, door onder meer ook een verlies aan rijstvoorraden en rijstvelden die te lijden hadden onder het stormweer.

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) schat dat in de Irawaddydelta bijna 200.000 hectaren landbouwgrond dit seizoen onbruikbaar zijn. Dat is meer dan een zevende van de totale landbouwoppervlakte in de graanschuur van Birma.

Veel boeren moeten dus verstek laten gaan tijdens het plantseizoen dat nu is aangebroken, zegt het Wereldvoedselprogramma (WFP). Dat wil zeggen dat ze pas begin volgend jaar kunnen planten en pas over een jaar hun volgende oogst zullen kunnen binnenhalen.

Race tegen de tijd

Met hulp van de FAO zijn de Birmese autoriteiten bezig aan een race tegen de tijd om op zoveel mogelijk akkers die nog bruikbaar zijn rijst uit te planten. Dat werk moet ten laatste eind juli klaar zijn. Zes maanden later kan die oogst dan binnengehaald worden.

Het Wereldvoedselprogramma denkt dat het niet voldoende noodhulp plaatselijk zal kunnen aankopen en dus rijst zal moeten invoeren. Dat is niet evident voor Birma: het land gaat er prat op zelfvoorzienend te zijn en onderwerpt alle import aan strenge regels.

De VN konden dit weekend voor het eerst helikoptervluchten uitvoeren boven de Irawaddydelta. Ze voerden hulpgoederen aan naar zwaar getroffen dorpen die afgesneden zijn van de buitenwereld. Volgens de VN hebben meer dan een miljoen van de slachtoffers van de cycloon nog altijd geen hulp gekregen. Critici verwijten de Birmese junta de hulpverlening te laat op gang te hebben gebracht en buitenlandse hulpverleners aan het lijntje te houden. Donorlanden hebben 165 miljoen euro toegezegd voor hulp aan de slachtoffers van Nargis.


IPS

Nu in het nieuws