Kempen: Busstaking hardst voelbaar in Hoogstraten

De staking bij De Lijn zorgde maandag voor 140 afwezige scholieren in het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs (VITO) in Hoogstraten. Op grote scholen in andere Kempense plaatsen was de staking nauwelijks voelbaar.

De intensiteit van de acties rond koopkracht bij De Lijn varieerde volgens woordvoerder Koen Peeters sterk van regio tot regio. ”In de regio Turnhout merkten we ’s morgens dat 40 procent van de bussen reed. Later viel dat aantal terug tot 20 procent.”

Grote problemen

Vooral het VITO in Hoogstraten voelde de staking hard. ” Wij kenden grote problemen, zo daagden 140 van de 1.550 scholieren maandag niet op. Daar moet je wel een veertigtal zieken bij rekenen”, vertelt Jan van Opstal, directeur van VITO Hoogstraten.

”We zoeken een oplossing voor de examens van deze leerlingen. Veel van onze leerlingen komen met de bus. Ze komen uit een wijde regio die loopt van Essen tot voorbij Arendonk.”

Fiets

Op andere scholen was de staking nauwelijks voelbaar. De vrije Sint-Lambertusscholen in Westerlo kenden weinig problemen. ”De kleine problemen waren niet onoverkomelijk. Een enquête leerde ons vorig jaar dat 90% van onze leerlingen met de fiets naar school komt. Daar voelen we nu de voordelen van”, legt adjunct-directeur Jan Verherstraten uit.

Het Sint-Jozefinstituut in Herentals had slechts melding van één leerling die iets te laat was gebracht. Ook het Heilig Graf in Turnhout kende weinig problemen.

Willy VAN DEN BERGH

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio