'Vlaming niet radicaal, maar wil wel meer bevoegdheden'

'Vlaming niet radicaal, maar wil wel meer bevoegdheden'

'Vlaming niet radicaal, maar wil wel meer bevoegdheden'

Print
Als het van de grote meerderheid van de Vlamingen afhangt, is de vorming van een onafhankelijke Vlaamse staat geen must. Een veel groter deel is dan weer wel voorstander van meer bevoegdheden voor de gemeenschappen. Dat blijkt uit een onderzoek onder leiding van de Leuvense professor Marc Swyngedouw, dat werd uitgevoerd na de federale verkiezingen van 2007.

Swyngedouw wilde onder meer nagaan of het beeld van de geradicaliseerde Vlaming overeenstemt met de werkelijkheid. Dat blijkt echter maar in erg beperkte mate zo te zijn.

Er zijn nog steeds meer Vlamingen die voorstander zijn van een unitair België (11,7 %) dan bepleiters van Vlaamse onafhankelijkheid (9,6%). De groep Vlaamse separatisten is bovendien niet aanzienlijk gegroeid in vergelijking met 1991.

Meer bevoegdheden aan Vlaanderen

Anderzijds is het aantal mensen dat meer beslissingsmacht aan de gewesten en gemeenschappen wil geven, gestaag aan het toenemen. Bijna de helft van de Vlamingen (46 %) is daarvan overtuigd. Iets meer Vlamingen vinden tegenwoordig dat het centrum van de macht eerder in Vlaanderen (42,3%) moet liggen dan in België (40,6%). In 1991 was er nog een duidelijke voorkeur voor België als machtscentrum.

Vooral arbeidsmarktbeleid (53%) moet voor de Vlaming geregionaliseerd worden. Ook een splitsing van de sociale zekerheid (42%) staat voor vele Vlamingen op het prioriteitenlijstje.

Staatshervorming onbelangrijk voor kiezer

Opvallend is ook dat de staatshervorming helemaal niet zo'n doorslaggevende rol heeft gespeeld tijdens de verkiezingen van vorig jaar, wat echter door velen wordt aangenomen. Nauwelijks 3,9 procent heeft zijn stem laten afhangen van communautaire kwesties, waarmee het thema pas op 11e plaats in de rangorde van belangrijkheid kwam te staan. Het voornaamste thema voor de Vlamingen was werk (38,7%), gevolgd door gezondheidszorg (36%) en pensioenen (34,1%).

Een kleine meerderheid van Vlamingen die echt overtuigd zijn van de noodzaak van Vlaamse onafhankelijkheid koos voor het Vlaams Belang (53%). Bij alle andere partijen was het aandeel separatisten onder de kiezers niet groter dan het aandeel Belgische unitaristen.

Nu in het nieuws