"Bendes verleggen actieterrein naar kleinere buurtwinkels"

Bendes verleggen actieterrein naar kleinere buurtwinkels

"Bendes verleggen actieterrein naar kleinere buurtwinkels"

Print
Het aantal winkeldiefstallen is in de afgelopen jaren teruggelopen, zo blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken. “Winkeldieven gaan echter almaar creatiever te werk. De meeste opereren ook in bendes. Door de toenemende beveiliging van grote shops, verschuiven die hun actieterrein naar buurtwinkels”, getuigt een winkelinspecteur.

“Globaal klopt dat maar we merken dat het fenomeen zich verplaatst van grotere, goed beveiligde winkels naar de buurtwinkels. De buit is daar misschien kleiner maar de dieven denken er minder risico te lopen om betrapt te worden. Bovendien gaan ze steeds professioneler te werk. Dat gevoel leeft althans bij de winkeliers”, vertelt Luc Ardies van Unizo.

Geen schaamte meer

Ook winkeldetectives signaleren zo’n toenemende professionalisering.

“Kleine gelegenheidsdieven zullen wel altijd blijven bestaan, maar de meeste diefstallen zijn vandaag het werk van bendes, die inventief uit de hoek durven komen. Die komen dan met twee, drie man een winkel binnen, waarbij er een de aandacht op zich trekt, terwijl zijn companen intussen van die geënsceneerde commotie gebruik maken om kleren of luxe-goederen weg te stoppen. De dieven opereren vandaag heel georganiseerd. En ze zijn schaamteloos. Een betrapte dief zonk vroeger door de grond. Vandaag loopt die de volgende dag wij wijze van spreken weer de shop binnen.”

Nu in het nieuws