Europol: "Aantal terreuraanslagen in EU steeg met 24% in 2007"

2 JUNI 2008 - Het aantal terreuraanslagen in de Europese Unie steeg in 2007 tot 583. Dat zijn er een kwart meer dan in 2006. Er werden 1.044 verdachten aangehouden, of 48% meer dan in 2006. De overgrote meerderheid van de terreuraanslagen gaat uit van Baskische en Corsicaanse afscheidingsbewegingen. Maar het moslimterrorisme blijft het gevaarlijkst, omdat het zo veel mogelijk doden wil bereiken door plaatsen met veel volk uit te kiezen. Dat blijkt uit het jaarrapport van Europol over terrorisme in 2007. In tegenstelling tot wat elders wordt beweerd, nam de invloed van Bin Laden (foto) en aan Al Qaida-gelieerde groepen uit Pakistan enorm toe in 2007. Er was ook nooit zoveel propaganda van Al Qaida op het internet. De Belgische en Nederlandse rechters zijn het mildst voor terroristen.

* In 2007 werden 583 terroristische aanslagen bij Europol gemeld door 9 EU-lidstaten, 24% meer dan in 2006. In dit cijfer zitten ook de verijdelde en mislukte aanslagen. De islamisten waren - in tegenstelling tot een veel verspreid vooroordeel - slechts voor 4 aanslagen verantwoordelijk De grote meerderheid van de aanslagen, 517, wordt gepleegd door Baskische en Corsicaanse afscheidingsbewegingen in Frankrijk en Spanje. Deze aanslagen willen vooral materiële schade veroorzaken, maar richten zich soms ook tegen vertegenwoordigers van het gezag.

Volgens Europol is het islamistisch terrorisme toch gevaarlijker dan het separatistische omdat het een onbeperkt dodental beoogt door willekeurige aanslagen op plaatsen waar veel mensen zijn.

* In totaal weden 1.044 verdachten aangehouden in verband met terrorisme. Dat zijn er 48% meer dan in 2006. Het gros van de aanhoudingen gebeurde in Frankrijk, Spanje en Engeland. Het aantal aanhoudingen voor separatistische aanslagen verdubbelde zelfs, maar dat heeft vooral te maken met de verzevenvoudiging van het aantal aanhoudingen hiervoor in Spanje.

ETA-mededeling op een video uit 2006

In 2007 werden 35% minder islamisten aangehouden dan in 2006: 201 tegenover 257. De gemiddelde leeftijd van alle arrestanten was 35 jaar, maar twee op de drie waren tussen 23 en 43. Wie voor extreem-rechts terrorisme gearresteerd werd, is doorgaans jonger.

Slechts 22% van de aangehoudenen werd gearresteerd voor misdrijven die rechtstreeks met een aanslag te maken hadden, zoals planning, voorbereiding of uitvoering ervan. De grote hoop werd aangehouden omdat ze lid waren van een terroristische organisatie.

* In 2007 werden 418 personen berecht in 143 processen. 34 waren vrouwen. Er vielen 449 vonnissen, waarvan 26% vrijspraken. De islamistische terroristen worden het meeste vrijgesproken: 31%, de extreem-linksen en de separatisten het minst: 20%. De verschillen tussen de staten zijn groot: in Denemarken werd 69% van de verdachten vrijgesproken, in België en het Verenigd Koninkrijk geen enkele.

Ook de gemiddelde straffen lopen kolossaal uiteen. Bovenaan prijkt Griekenland met een gemiddelde bestraffing van 22 jaar, voor het Verenigd Koninkrijk (19) en Spanje (14). België is met een gemiddelde van 5 jaar het tweede mildst voor terroristen: alleen Nederland (2 jaar) is nog milder.

* Thuis bommen in elkaar knutselen nam enorm toe in 2007. De grote meerderheid van de aanslagen werd met dit soort explosieven gepleegd. Vooral de islamisten houden zich ermee bezig. Meerdere verdachten volgden een training in het maken van bommen.

* Nooit was er zoveel propapanda via het internet als in 2007. De handboeken om bommen te maken tieren welig en Al Qaida voerde een ongekende mediacampagne in meerdere Europese talen om niet-Arabieren te bereiken. Er is echter geen bewijs dat deze campagnes, die niet alleen toenamen, maar ook kwalitatief verbeterden, tot meer radicalisering van de doelgroep leidden. Wel werd 6% van de aangehouden islamisten gearresteerd voor activiteiten in verband met propaganda.

* Het islamistisch terrorisme wordt steeds meer beïnvloed door groepen die gelieerd zijn aan Al Qaida en die hun uitvalsbasis in Pakistan hebben. Voor 2007 waren dit soort groepen alleen werkzaam in het Verenigd Koninkrijk, sinds 2007 groeit hun invloed overal.

* De conflicten in Afghanistan en Irak hebben veel gevolgen voor de veiligheid in de Europese Unie. Er wordt nog steeds gerecruteerd voor de jihad, de heilige oorlog. Irak bleef - samen met Afghanistan, maar dit laatste land in mindere mate - ook in 2007 de belangrijkste bestemming voor jihadisten. Voor het eerst dook ook Somalië als bestemmingsland op, naast Libanon. Volgens Europol toont dit aan dat het jihad uitwaaiert en zich niet meer beperkt tot één slagveld. In 2007 werden 29 ronselaars voor de jihad gearresteerd in België, Roemenië, Zweden en Spanje. De meerderheid ronselde voor Irak.

* De financiers van het islamistisch terrorisme zijn doorgaans ouder, net als zij die de valse passen leveren.

* Jongeren blijven verantwoordelijk voor het Baskisch terrorisme, dat zich vooral richt op kritische infrastructuur. De ETA blijft Frankrijk gebruiken als uitvalsbasis en logistiek centrum voor aanslagen in Spanje. Maar toch stelde men in 2007 ook een verschuiving naar Portugal vast. De ETA is de meest vrouwvriendelijke terreurgroep: onder de aangehoudenen is 18% een vrouw. Baskische én Corsicaanse terreurgroepen financieren zich door afpersing.

Aldo Moro

* Het extreem-linkse terrorisme neemt af: er waren nog 21 aanslagen in 2007, voornamelijk in Italië en Spanje en die leidden tot 48 aangehouden verdachten. De grote hoop van deze aanslagen lukte en waren gericht tegen regeringsinstellingen of private firma's. In Duitsland en Italië verminderde het aantal extreem-linkse aanslagen met de helft, maar tegelijkertijd kende Italië een toename van de dreiging met aanslagen, geïnspireerd door de Rode Brigades, die indertijd Aldo Moro ontvoerdden en vermoordden. Italië kende in 2007 ook een revival van anarchistische bewegingen en ideologieën.

* Het extreem-rechtse terrorisme neemt toe, schrijft Europol, hoewel slechts één enkele aanslag werd gemeld (in Portugal). Er werden wel 48 verdachten aangehouden. Deze verdachten zijn jonger dan alle andere terreurverdachten.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio