Dovemansgesprek over weekeindhuizen

Stekene - Met drie onderwerpen die door de actiegroep Stekene Verkocht aan de agenda toegevoegd waren, beleefde de gemeenteraad dinsdagavond een primeur. Het werd een onwennige kennismaking met de nieuwe inspraakmogelijkheid rond het voor de gemeente oeroude thema van de (illegale) weekendverblijven.
Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe inspraakregeling voor burgers verzamelde de actiegroep 345 verzoekschriften om een volgens Stekene Verkocht een uit de hand gelopen en ongemoeid gelaten dossier op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. De actiegroep wilde dat de gemeenteraad een ondubbelzinnig standpunt innam tegen de omvorming van de erkende recreatiezones tot bouw- of woonzones.

“Het gemeentebestuur moet bij stemming duidelijk maken dat het geen blijvend of definitief woonrecht wil toekennen aan bewoners van weekendhuizen in de officieel erkende recreatiezones”, stelde Johan Weyn. Frank Van Gheluwe wilde dat de raad duidelijk stelde dat de gemeente zich verzet tegen de verjaring van bouwovertredingen in weekendzones. Marianne Van Bastelaere wenste de plannen te kennen van de gemeente op het vlak van het aanbod van sociale woningen.

In haar antwoord haalde schepen van Ruimtelijke Ordening Nicole Van Duyse (CD&V) argumenten aan die al tien jaar bekend zijn. Ze benadrukte dat het om een complexe problematiek gaat die de gemeente, de provincie en zowel de Vlaamse als de federale regering aanbelangt. “Wij doen alles wat binnen onze bevoegdheden ligt”, benadrukte Van Duyse.

Dovemansgesprek

Volgens de schepen wil de gemeente geen regularisatie in niet-geëigende zones. Bij de door de overheid verplichte inschrijving van weekendbewoners de politie meteen opdracht krijgt om proces-verbaal op te maken. Welke argumenten de schepen ook bovenhaalde, ze kon het actiecomité niet overtuigen. Er ontspon zich een dovemansgesprek waar niemand baat bij had.

Aan de schepentafel was er geregeld fluisteroverleg. Verwarring was er toen het actiecomité aandrong op stemming over de ingediende punten. De vertegenwoordigers probeerden zich in het debat te mengen, terwijl vooraf duidelijk gesteld was dat dit niet kon. Bij de oppositie trok vooral Jan Van Remoortel (GPS) de kaart van Stekene Verkocht.

Yves VREBOS
MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio