Antwerpen moet stem hebben in regularisatiedebat

Antwerpen - De plannen van minister van Migratie, Annemie Turtelboom (Open Vld)), om een tweede regularisatieronde voor mensen zonder papieren te organiseren is in Antwerpen al een paar dagen onderwerp van discussie. Ook al is het nog lang niet duidelijk wanneer en onder welke voorwaarden die regularisatie er komt.

Er is al een ontwerp van rondzendbrief over dit onderwerp. In het ontwerp wordt onder meer gezegd dat al wie “lokaal duurzaam verankerd” is, in aanmerking komt voor regularisatie. Verder wordt er gewerkt met een puntensysteem dat zal bepalen of een ’sans papier’ wel of niet een verblijfsvergunning krijgt.

Vorige week presenteerde Antwerps schepen van Loketten, Monica De Coninck (sp.a), een nota waarin wordt becijferd hoeveel extra personeel de stad nodig heeft om een regularisatie in goede banen te leiden. In de nota wordt vooropgesteld dat het aantal kandidaten voor een verblijfsvergunning kan oplopen tot bijna 18.000 mensen. Dat cijfer werd vrijwel meteen weggehoond door Annemie Turtelboom. “Van de pot gerukt”, noemde de minister het zelf. En inderdaad, het is lang niet zeker of het zo’n vaart zal lopen. Bij de vorige regularisatieronde in 2000 werden er in Antwerpen 'slechts' 5.700 dossiers ingediend.

Daar staat tegenover dat de Dienst Vreemdelingenzaken de afgelopen drie jaar in Antwerpen alleen al 21.000 aanvragen heeft verwerkt van mensen die een verblijfsstatuut willen. En die aanvragen zijn lang niet allemaal gehonoreerd. Voorlopig blijft het dus koffiedik kijken en weet niemand hoeveel mensen er straks in de rij staan voor de felbegeerde papieren.

Andere vragen

Misschien is het becijferen van het aantal kandidaten dat straks in Antwerpen komt aankloppen, op dit moment niet het belangrijkste. Er zijn nog veel andere vragen niet beantwoord. Zo staat in het ontwerp van rondzendbrief dat de burgemeester een flinke vinger in de pap krijgt bij de nieuwe regularisatieronde. Hij of zij zal mee beslissen of een kandidaat voldoende verankerd is in de lokale samenleving. Daarmee wordt veel en tegelijkertijd niets verteld.

Als we de Antwerpse politici mogen geloven is er niet of nauwelijks overlegd met de burgemeesters van de grote steden over hoe zo’n regularisatieronde zal worden aangepakt. Ja, binnenkort komt er een overleg tussen de grote steden en de minister over de nakende regularisatie. Op aandringen van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Dat is, als we zo vrij mogen zijn, rijkelijk laat. In een kleine gemeente zal dergelijke operatie weinig veranderen. De enkelingen die een aanvraag tot regularisatie indienen, kunnen er ongetwijfeld wel bijgenomen worden door de administratie. In Antwerpen ligt dat even anders. Er hoeven zich echt geen 18.000 mensen aan te bieden om de stedelijke diensten in Antwerpen een indigestie te doen krijgen.

En wat dan gezegd van het OCMW. Het is een realiteit dat veel van de mensen die straks geregulariseerd worden bij het OCMW zullen aankloppen. Dat is geen vooroordeel, maar helaas de bittere realiteit. Los van de discussie hoeveel een stad als Antwerpen maatschappelijk en sociaal aankan, is het wenselijk om tijdig met een duidelijk verhaal naar buiten te komen. Bij voorkeur vooraf doorgepraat met de burgemeesters van de grootste steden. Elke andere aanpak is, om Annemie Turtelboom te citeren, van de pot gerukt.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio