Belgen moeten facturen stipter betalen

De Belgen zullen in de toekomst hun facturen veel stipter moeten betalen. Daarvoor zorgt een wetsvoorstel van de Antwerpse senator Martine Taelman (Open Vld) dat woensdag werd goedgekeurd door de Senaatscommissie Justitie.

ssimons

Per dag gaan 7 bedrijven failliet omdat de facturen die ze uitschreven niet op tijd zijn betaald. Om een factuur te betalen heeft de gemiddelde Europeaan 54 dagen nodig, de gemiddelde Belg 61. Slechts vier Europese landen (Griekenland 94, Portugal 91, Italië 87 en Spanje 74) doen het slechter.

Volgens Martine Taelman gaan per jaar 2.000 bedrijven failliet omdat hun facturen te laat worden betaald. De schuldenaars laten de zaak aanslepen omdat ze denken dat de schuldeiser toch niet naar de rechtbank zal stappen omdat de bedragen van de facturen te klein zijn of omdat een rechtszaak vele jaren kan duren.

Senator Martine Taelman heeft een voorstel ingediend, waardoor iemand bij de rechter een “betalingsbevel” kan krijgen. De Senaatscommissie Justitie keurde dat voorstel woensdag goed. Wat zegt het?

Als de schuld niet betwist wordt maar toch niet betaald is, kan de schuldeiser naar de rechter stappen en deze laatste kan op eenzijdig verzoekschrift - dus zonder de schuldenaar te horen - beslissen dat de factuur moet worden betaald. De schuldeiser moet die beslissing dan alleen nog via de deurwaarder meedelen aan zijn schuldenaar. Deze laatste kan wél verzet aantekenen tegen de beslissing.

De nieuwe wet geldt niet voor schuldbetwistingen uit huwelijken, erfenissen, testamenten, faillissementen, de sociale zekerheid. Ze geldt dus vooral voor gewone contracten, bv. iemand die een televisie koopt en niet betaalt.

JDW

Vastgoed

Jobs in de regio