Hervorming polderbesturen zorgt voor onrust

De toekomst van het Grootbroek wordt opnieuw bedreigd. Nadat dit bijna 400 ha groot recreatiegebied ontsnapte aan de status van overstromingsgebied zorgt de fusie van de polders opnieuw voor onzekerheid. De Moerzeekse Recreatie Vereniging (MRV) predikt waakzaamheid vooral omdat de gebruikers slechts een bijrol krijgen in het beheer van de poldergebieden.

Octaaf Wauters uitte zijn bezorgdheden over de toekomst van het Grootbroek na zijn herverkiezing als voorzitter van de MRV. “Onze numerieke sterkte is de grootste waarborg bij het verdedigen van onze belangen. In dit gebied zijn 228 hovingen en vijvers met 187 chalets gevestigd. Samen met secretaris Marc Eeckhout, penningmeester Josée Van Riet en de negentien bestuursleden gaan wij waakzaam toezien op de hervorming van de polderbesturen.”

Een eerste heet hangijzer is volgens Wauters de samenstelling. “Nu beheren vooral de aangelanden de polders. In de nieuwe samenstelling krijgen politiekers, ambtenaren, technici en milieugroepen de hoofdrol, gebruikers een bijrol. Dat heeft gevolgen. Zo vergroot de afstand met de ingelanden waardoor kleinere projecten moeilijker realiseerbaar zijn. De polderlasten stijgen. Er komt minder service voor meer geld. De poldervergaderingen zijn alleen toegankelijk voor grote eigenaars. De bureaucratie neemt toe.”

Voordelen

Wauters geeft toe dat er ook voordelen zijn. “Er komen meer financiële middelen voor een betere infrastructuur. Eénzelfde werking voor het hele poldergebied garandeert een betere afwatering en waterhuishouding. Het secretariaat komt wellicht in het oud-gemeentehuis van Moerzeke. Dat verlaagt de drempel.”

Nieuwe leefcultuur

Na het ontsnappen aan de overstromingsgebieden veranderden veel recreatiepercelen van eigenaar. Vooral oudere vijverbezitters die hun domein verhuren verkochten het vanwege te grote investeringen. De nieuwe eigenaars gebruiken na renovatie zelf hun eigendom. Zo ontstaat er volgens Wauters een nieuwe leefcultuur in Grootbroek. “Die moet voor meer stabiliteit zorgen. Uitspattingen zoals het permanent wonen voor een zachte prijs verdwijnen. Het gaat om passanten met een levenswijze die niet past in dit recreatiegebied.”

WO

Info:0475-49.37.26.

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio