'Leterme had maar betere afspraken moeten maken'

“Wat nu aan de gang is, is slecht voor het imago van de regering. Ze geeft blijk van instabiliteit en wordt geplaagd door conflicten. We merken weinig van visie, consensus en vertrouwen”, oordeelt politicoloog Dave Sinardet van de Universiteit Antwerpen in een commentaar op de politieke situatie.

ssimons

“Een en ander roept bovendien vragen op over de positie van premier Yves Leterme. Er zijn blijkbaar geen goede afspraken gemaakt. Hij wist toch dat de termijn van het eerste belangenconflict op een bepaalde datum zou afgelopen zijn. Hij had dus vroeger en beter moeten afspreken wat men zou doen na afloop van die termijn in plaats van verrast te zijn over het feit dat de Franstaligen geen nieuw belangenconflict inroepen.”

Volgens Dave Sinardet wordt tegen donderdag wellicht geen oplossing gevonden voor B-H-V. Maar hij acht het ook niet uitgesloten dat er donderdag toch niet wordt gestemd: “Mogelijk wordt de stemming met een week uitgesteld als men de discussies over de programmawet heel lang zou rekken. Dan is B-H-V weliswaar geagendeerd maar wordt er donderdag toch niet over gestemd wegens tijdsgebrek. De vraag is hoe lang de partijen zich nog willen verstoppen achter dergelijke manoeuvres.”

"Algemeen zitten we in een bijzonder absurde situatie”, stelt Sinardet vast. “De Vlaamse partijen, vooral dan het kartel CD&V/N-VA, willen de Franstalige partijen overhalen om de stemming over B-H-V op de een of andere manier uit te stellen, zodat ze zélf niet hoeven te stemmen over een voorstel dat ze zélf hebben ingediend. Herinner u dat het kartel ooit heeft beloofd niet in een regering te zullen stappen zonder de splitsing van B-H-V.”

MEER OVER Dave Sinardet