Socialisten verzetten zich tegen economische migratie

Tijdens de discussie over haar beleidsnota voor 2008 kreeg de eerste Belgische minister voor Migratie, Annemie Turtelboom (Open Vld), scherpe kritiek te horen van de oppositie. Sp.a, LDD en VB spraken zich in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken woensdag in klare bewoordingen uit tegen economische migranten van buiten de Europese Unie om de vacatures in knelpuntberoepen in te vullen. Ze keerden zich ook tegen nieuwe regularisaties van illegalen.

Groen! en alle Franstalige partijen - op de MR na - wilden snel méér regularisaties van illegalen en pleitten voor een tijdelijke stop van de verwijdering van illegalen. Ook op het vlak van het migratiebeleid groeiden de beide landsdelen uit elkaar.

Lees een uitgebreide analyse op de webpagina van GVA-expert John De Wit.

Nu in het nieuws