Belgische economie vertraagt verder

Belgische economie vertraagt verder

Belgische economie vertraagt verder

Print
De economische groei in België is in het eerste kwartaal 2008 verder vertraagd. Dat blijkt uit een raming door de Nationale Bank. Het bruto binnenlands product (bbp) groeide met 0,4%, de traagste sinds twee jaar.

Het laatste kwartaal van 2007 kende nog een groei van 0,5%. De laatste maanden van 2007 verzwakte de groei lichtjes in de diensten, bleef de groei in de bouw stabiel en versterkte in de industrie, zo blijkt uit de kwartaalrekeningen van de Nationale Bank. De economische activiteit werd ondersteund door de binnenlandse vraag, vooral door de investeringen door de vennootschappen (+3%). De gezinnen dreven hun investeringen in woongebouwen op, terwijl hun consumptie-uitgaven stabiliseerden. De buitenlandse vraag daarentegen nam af: er was een daling met 0,6% van de uitvoer van goederen en diensten.

Werkgelegenheid

In het vierde kwartaal steeg het aantal werkzame personen in vergelijking met het vorige kwartaal met 0,5%. Op jaarbasis nam de werkgelegenheid toe met 1,8% of 78.000 mensen. De inflatie dreigt ernstig te worden. Het Federaal Planbureau trekt zijn inflatievooruitzichten voor 2008 fors op. Het Planbureau gaat uit van een gemiddelde jaarinflatie in 2008 van 3,8%, tegenover 1,82% in 2007. In vorige voorspellingen sprak het Planbureau nog van 3,5%. De verklaring is opnieuw te zoeken bij de gestegen energieprijzen.

Het Planbureau verwacht dat de inflatie de komende maanden boven de 4% gaat en pas in oktober daaronder duikt, om in november en december onder de 3% te gaan. Het is al van 1985 geleden dat een gemiddelde jaarinflatie van 3,8% werd bereikt.

.

Nu in het nieuws