RvS uit kritiek op regionalisering verkeersreglement

De Raad van State (RvS) heeft in zijn advies over het eerste pakket van de staatshervorming opmerkingen geformuleerd bij de regionalisering van het verkeersreglement, zo meldt de RTBf.

Algemeen merkt de RvS op dat een en ander zal leiden tot meer versnippering van bevoegdheden. Zo zouden zowel de federale overheid als de gewesten en de gemeenschappen bevoegd worden.

Wat dan met wie in Brussel zijn rijbewijs behaalt in het Frans of in het Nederlands? Het rijbewijs geldt over het hele grondgebied. Volgens de RvS dreigt regionalisering het tegenovergestelde effect te bereiken dan wat beoogd werd, met name homogene bevoegdheden.

Nu in het nieuws