Vakbonden en SP.A bekritiseren regering in 1 mei-toespraak

Vakbonden en SP.A bekritiseren regering in 1 mei-toespraak

Vakbonden en SP.A bekritiseren regering in 1 mei-toespraak

Print
Op de vooravond van 1 mei, het Feest van de Arbeid, hebben zowel de vakbonden ACV en ABVV als de SP.A een toespraak gehouden. De vakbonden hamerden op het behoud van ons sociaal model, de socialistische partij van haar kant haalde scherp uit naar de regering-Leterme I.

Waar ze het allen roerend over eens zijn is dat de federale regering de belangrijke zaken niet, of niet goed, aanpakt. Volgens de christelijke arbeidersbeweging is de regering continu bezig met het zoeken van een oplossing rond de staatshervorming, waardoor het sociaal beleid wordt vergeten.

Niet raken aan sociaal beleid

Als er uiteindelijk ooit een doorbrak komt in de staatshervomring, mag een mogelijk regionalisering niet ten koste gaan van het sociaal beleid. Voor voorzitter Jan Renders van het ACW, de koepel van de christelijke arbeidersbeweging, moeten de sociale uitkeringen in het hele land hoedanook gelijk blijven. "Dat wil dus voor ons ook zeggen dat de werkloosheidsuitkeringen, de pensioenen, de kinderbijslagen, de invaliditeit, dat die voor iedereen in ons land gelijk moeten blijven", zei Renders.

Het ABVV dreigt zelfs, bij monde van voorzitter Rudy De Leeuw, dwars te gaan liggen als het tweede pakket staatshervorming raakt aan de solidariteit tussen de mensen. "Onze kathedraal, als ik het zo mag zeggen, de sociale zekerheid zullen wij in dit land nooit laten ontmantelen", zei De Leeuw.

De vakbonden benadrukken ook dat de lonen, de uitkeringen en de koopkracht omhoog moeten. Luc Cortebeeck van het ACW sprak op de Rerum Novarum-toespraak dreigend dat het anders wel eens "een hete winter" zou kunnen worden.

Virtuele regering

SP.A-voorzitster Caroline Gennez noemde in haar 1 mei-toespraak de regering-Leterme de meest virtuele regering van de laatste 50 jaar. De regering zou geen project hebben terwijl de prijzen stijgen, de koopkracht daalt en het vertrouwen wegsmelt. De SP.A ziet de regering geen lang leven meer beschoren.

.

Nu in het nieuws