"Geweld op school neemt almaar toe"

Het geweld op school is met vijftien procent gestegen in vergelijking met 2006. Dat blijkt uit de misdaadcijfers van de federale politie die het VTM-nieuws belichtte.

De politie schreef in de eerste helft van vorig jaar iets meer dan 3.500 pv's uit voor geweld op school, 500 meer dan een jaar voordien. Ook de totale criminaliteit neemt toe. De politie noteerde vorig jaar iets meer dan een half miljoen misdrijven.

Voorts blijkt uit de statistieken dat het partnergeweld in stijgende lijn is (+ 6,5 procent) maar dat het aantal autodiefstallen afneemt (- 11 procent). Een opvallende vaststelling is dat de criminaliteit enkel in Vlaanderen toeneemt. In Brussel en Wallonië is er een dalende trend.

Politiewoordvoerster Els Cleemput vraagt nog enig voorbehoud omdat de cijfers over de eerste zes maanden van 2007 handelen. Cleemput merkt ook op dat de gegevens afhankelijk zijn van het aantal klachten dat binnenkomt en daarmee niet helemaal overeenkomen met het reële aantal criminele feiten.

"Zo is het gestegen aantal feiten in verband met geweld op school tijdens de eerste helft van 2007 onder meer te verklaren door de oprichting van de meldpunten geweld op school, die er kwamen op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, na de dood van Joe Van Holsbeeck", stelt Cleemput, die eraan toevoegt dat die meldpunten sinds 2007 goed werken.

Vorig week bleek nog uit de cijfers van de stad Antwerpen dat de ciminaliteit in de grootste stad van Vlaanderen dalende is. Vlaams Belang had toen forse kritiek op die cijfers.

Nu in het nieuws