China maakt bocht en start gesprekken met dalai lama

China zou gespreken houden met afgezanten van de dalai lama. Dat is een opmerkelijke stap van de Chinese autoriteiten die gesprekken met de spirituele leider van het Tibetaanse Boeddhisme altijd van de hand wezen omdat ze hem als oproerkraaier zagen van de Tibetaanse protestacties.

jrosquin

De koerswijziging komt er na herhaalde Westerse druk om China te doen afzien van zijn harde optreden tegen Tibetaanse protestanten. Die grepen de wereldreis van de Olympische vlam aan om hun ongenoegen over hun onderdrukking door China aan de wereld kenbaar te maken. Vandaag komt het Olympisch vuur aan in Japan.

Afgevaardigden van de dalai lama zeiden echter dat het nog niet duidelijk was wanneer het onderhoud zou plaats vinden, noch welke onderwerpen er zouden worden aangesneden.

De Chinese overheid hoopt dat ze de Boeddhistische leider ervan kunnen overtuigen serieuze stappen te ondernemen om anti-Chinese protesten en geweldpleging de kop in te drukken.

Verschillende wereldleiders als Frans president Sarkozy en Voorzitter van de Europese Commissie Barroso spraken over een belangrijke stap die echte hoop op verandering reëel maakt.

Nu in het nieuws