'Geen militairen meer naar buitenland?'

'Geen militairen meer naar buitenland?'

'Geen militairen meer naar buitenland?'

Print
Minister van Defensie Pieter De Crem heeft ambitieuze plannen met het Belgisch leger. Hij wil meer militairen inzetten in het buitenland, niet minder dan 10 miljoen euro besparen op de personeelsuitgaven en tegelijk dringend medisch personeel aanwerven. Het ACOD vraagt zich af hoe dat allemaal te rijmen valt.

Een deel van het nieuwe medisch personeel moet immers inzetbaar zijn in het buitenland, terwijl een ander deel ervoor moet zorgen dat de militairen naar het buitenland kunnen vertrekken. Defensie beschikt immers over een interne preventiedienst en een interne dienst belast met het medisch gezondheidstoezicht. En juist daar knelt het schoentje.

Sinds enkele jaren is er een schrijnend tekort aan (arbeids)geneesheren binnen de interne preventiestructuur. Zonder nieuwe krachten dreigt de operationaliteit van ons leger ernstig gevaar te lopen, zegt het ACOD.
Bovendien worden militairen die zich zorgen maken over hun gezondheid en de geneesheer wensen te zien, geweigerd door de arbeidsgeneesheren bij een ‘spontane raadpleging’. Reden? Een gebrek aan arbeidsgeneesheren, klinkt het.

Daar blijft het trouwens niet bij. Militairen die op buitenlandse opdracht vertrekken dienen vóór en na de opdracht onderzocht te worden door een arbeidsgeneesheer. Binnenkort wordt dat onmogelijk, zegt het ACOD.

Momenteel heeft Defensie trouwens een arbeidsgeneesheer aangesteld die niet in het bezit is van de wettelijke voorziene titels en wetenschappelijke kwalificaties en die ook niet van plan is om deze te behalen. De man moet wel toezien op de gezondheid en arbeidsveiligheid van enkele honderden militairen.

.

Nu in het nieuws