Belastingvermindering in zicht

Hamme krijgt zoals alle andere gemeenten van de Vlaams regering een financieel cadeau van 100 euro per inwoner. Dat betekent een extra inkomen van 2,3 miljoen euro. De sp.a wil dat dit geld niet in de gemeentekas verdwijnt, maar terugvloeit naar de gezinnen. De partij stelt voor de gezinsbelasting af te schaffen. De CD&V-Open Vld-meerderheid onderzoekt het voorstel bij de opmaak van de begroting 2009.

“Het extra geld dat de Vlaamse overheid de gemeenten toestopt, dient om de gemeenteschulden af te betalen”, geeft raadslid Geert Van Goethem (sp.a) toe. “De Vlaamse regering vraagt in ruil dat de huisvuilbelasting, waar die bestaat, afgeschaft wordt. Hamme heeft geen huisvuilbelasting, wel een forfaitaire gezinsbelasting van 40 euro per gezin. Dat komt op hetzelfde neer. Daarom vragen wij dat die belasting zo snel mogelijk wordt afgeschaft.”

Schepen van Financiën Frans Van Gaeveren (Open Vld) wil niet overhaast tewerk gaan. “Wellicht komen er mogelijkheden om volgend jaar een belastingsvermindering door te voeren. Wij wachten best op de rekeningen van 2006 en de bijkomende energiekosten om te zien hoe groot de budgettaire ruimte reikt.”

WO

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio